воскресенье, 14 августа 2016 г.

Як житлові квартали можуть стати самодостатніми та забезпечувати себе продуктами харчування, енергоресурсами і робочими місцямиSustainable Shiebrock-Zuid це проект-візія реконструкції повоєнних житлових територій Роттердаму, який розроблений мультидисциплінарним бюро Except (Нідерланди) і передбачає поетапний план трансформації кварталів в самодостатні, життєздатні (resilient) та стійкі (sustainable) території. Результатом поступового впровадження проекту є створення екосистеми, яка повністю забезпечує мешканців енергією, теплом, а також 70 % потреб мешканців у харчування. І все це безпосередньо на території житлових кварталів.
Окрім того, майбутні квартали мають стати автономними з власною системою переробки відходів, економічними і соціальними програмами, а також широкими можливостями працевлаштування. 
Існуючий вигляд житлових кварталів
План передбачає використання технологій так званого міського метаболізму замкнутого циклу (closed loop urban metabolism). Відмовившись від принципу будівництва "з нуля", основну увагу було зосереджено на наявній соціальній структурі та оптимізації вже існуючих будівель та споруд. Для цього в процес проектування було залучено 25 експертів зі sustainability (стійкого розвитку), містопланувальників, архітекторів, екологів і соціальних працівників.  
Створення ландшафтів, придатних для вирощування їстівних рослин, перетворює колишні порожні газони в продуктивні, екологічні, соціальні та енергетичні ресурси, поєднуючи жителів з їх природним оточенням. Місцеве агровиробництво стає своєрідною "біологічною машиною", що активізує такі важливі аспекти, як виробництво енергії, харчування, освіту, рекреацію, соціальні програми та місцеву економічну активність. 


Складові проекту передбачають запуск соціальних програм для цільових груп житлових кварталів: літніх людей, дітей, підлітків, іммігрантів. Також передбачені гнучкі програми створення умов для розвитку стартапів, якими можуть бути місцеві майстерні, офіси, кафе та невеликі магазини.
Передбачається, що територія може забезпечити себе всією необхідною електрикою, поєднуючи використання біогазових енергостанцій, сонячних панелей, а також перехоплення тепла з теплиць, розташованих на даху.
На план нанесено ділянки, які у майбутньому трансформуються у продуктивні зони та стануть джерелом вирощування продуктів, вироблення енергії, переробки відходів та робочих місць

В рамках проекту виконано детальний аналіз території. Зокрема, розроблено карту потоків природного матеріалу та енергії. Це потрібно для розуміння та поступового створення самодостатньої екосистеми, що здатна забезпечити потреби території і мешканців у енергоресурсах, їжі та роботі. 

Карта потоків природного матеріалу та енергії
  
Окрім того, засобами картографування систем (systems mapping), розроблено схему, що показує   рух та кількість природного матеріалу в спеціальних теплицях Polydomes, які являють собою штучні агро-екосистеми і будуть розміщені на території та на дахах будівель. Такий аналіз потрібен для розуміння спеціальної екологічної структури цих теплиць та уявлення, які кінцеві врожаї можуть бути зібрані.

Рух та кількість природного матеріалу в теплицях Polydomes
Ключовою особливістю плану реконструкції є застосування реновації на заміну поширеній практиці ліквідації існуючої забудови, таким чином знижуючи соціальний стрес та негативний вплив на природне середовище, які є властивими для процесу демонтажу будівель.
Як відомо, житлові квартали Києва (як і, власне, інших міст України) характеризуються неоптимальним та неефективним використанням їх простору, що являє собою збіднену деградовану трав'яну рослинність (або часто її відсутність) та насадження дерев, що виконують лише декілька функцій: вироблення кисню, захист від шуму та пилу. Поверхня ж землі характеризується відсутністю продуманих екосистем і використовується непродуктивно, виконуючи лише функцію транспортного та пішохідного зв'язку між кварталами та прилеглими вулицями. Загалом, природний потенціал ландшафтів житлових територій Києва (зокрема, для створення енергоресурсів та продуктів харчування) не враховується і, відповідно, не використовується взагалі. При цьому, мешканці кварталів змушені шукати роботу далеко за межами своїх місць проживання, що негативно відображається на соціально-економічній та екологічній ситуації.
Саме тому, наведені моделі трансформації територій житлових кварталів Роттердаму можуть бути застосовані для переосмислення та реконструкції житлового фонду Києва та інших міст України, перш за все – повоєнної забудови радянських часів. Це поступово активізує місцеві соціально-економічні процеси та дасть можливість перетворити непривабливі та непродуктивні території на самодостатні ландшафти, які забезпечать місцевих жителів необхідними продуктами, енергоносіями, робочими місцями, соціально-економічною незалежністю і стабільністю.

пятница, 4 декабря 2015 г.

Город как ландшафтный парк

Мечтаю о городе, который будет напоминать ландшафтный парк.
Знаю, что это возможно. Вопрос только, когда...


воскресенье, 6 сентября 2015 г.

Восстановление реки Хуанхпу в Шанхае

Когда на презентациях я рассказываю о возможности восстановления естественного вида реки Лыбедь в Киеве, у многих возникают сомнения по этому поводу. Некоторые задают конкретные вопросы, к примеру, как буде работать река в городе, не будет ли затапливать дома, коммуникации, не представляет ли опасность для жителей города.
Чтобы ответить хотя бы на часть вопросов, привожу конкретный пример восстановления реки Хуанхпу с созданием парка Хоутан (Шанхай, 2010 г.). Примечательно, что градостроительные и природные условия очень похожи: Хунахпу и Лыбедь - небольшие реки, которые окружены промзоной, коммунальными объектами и важными транспортными артериями города.Таким был вид реки и окрестностей до реконструкции. Вам это киевскую Лыбедь случайно не напоминает?


Объект расположен на узком участке прибрежной полосы площадью 14 га в г. Шанхай, Китай. Территория ранее находилась в собственности металлообрабатывающего комбината и судостроительной верфи. На момент реконструкции местность использовалось преимущественно как свалка и склад промышленных материалов.


Но к Экспо-2010 в Шанхае китайцы умудрились полностью изменить вид и экологию этого участка. Созданный на территории бывшей промзоны, Парк Хоутан представляет собой живой самовосстанавливающийся ландшафт на берегу реки Хуангпу. Искусственно созданная заболоченная местность, контроль паводков, функциональная трансформация промышленных сооружений и конструкций, применение специального ассортимента болотных растений и сельскохозяйственных культур - все это составные стратегии возрождения реки, включая очистку ее загрязненной воды и восстановление деградированного побережья, которое в конечном итоге обрело эстетически привлекательный вид.


Целью проекта было создать «зеленую» Экспо 2010, приспособить территорию для большого наплыва посетителей в течение экспозиции с мая по октябрь, продемонстрировать «зеленые» технологии, трансформировать уникальную местность, чтобы сделать всемирную выставку незабываемым событием, а также создать промежуточное пространство между Экспо и набережной как места постоянного пребывания людей.Теперь о возникших проблемах при разработке проекта. Первая из них - восстановление экологически деградироваванной среды. Дело в том, что поверхность территории была загрязнена промышленными и строительными отходами, часть из которых засыпана. Вода в реке Хуангпу также была ужасной: по национальной шкале классифицировалась как низкого качества пятой ступени (самой низкой ступенью шкалы I-V) и признана опасной для плавания и отдыха, а также лишенной жизни. Значительной проблемой при проектировании объекта было трансформировать деградированный ландшафт в безопасное и комфортное для пребывания людей общественное пространство. Вторая проблема заключалась в обеспечении регулирования паводковых вод. Существующая в то время бетонная дамба, возведенная для защиты от затопления паводком 1-% обеспеченности (то есть, паводок и соответственно уровень воды, который может возникнуть 1 раз в сто лет) и имея самую высокую отметку на уровне 6,7 м, не имела достаточной гибкости в использовании. 2,1-метровое ежедневное колебания воды создавало замусоренную и покрытую грязью береговую линию, которая в то время была недоступной для людей. Обычная подпорная стена продолжала бы ограничивать доступность и препятствовать созданию среды вдоль кромки воды, поэтому необходимым стало альтернативное регулирование паводковых вод. Третьей проблемой была узкая в плане территория длинной 1,7 км вдоль воды, шириной - в среднем всего лишь 30-80 м, которая зажата между р. Хуангпу и городской скоростной автомагистралью.
 
 

Стратегия регенерации территории предполагала трансформацию объекта в живую систему. Это запустило экологические процессы, которые способствуют очищению воды, созданию продуктов питания и природной среды, что выполняет образовательную и эстетическую функцию.

Линейная в плане заболоченная местность размером 1,7 км на 5-30 м предусмотрена для восстановления прибрежной части города как живого организма, который очищает загрязненные воды р. Хуангпу. Каскады и террасы используются для обогащения кислородом воды, переноса и задержания питательных веществ, а также уменьшения количества ила. Специально отобранные виды болотных растений предназначены для поглощения загрязняющих воду веществ. Такой метод очистки воды называют фиторемедиацией. Полевые исследования показывают: ежедневно около 2400 м³ воды очищается с низкой V до III степени качества воды. В течение проведения Экспо очищенная вода бережно используется для нужд выставки (кроме питья), что в сравнении с обычным методом очистки воды экономит 500000 долларов США.


 

 
 
Заболоченная местность служит буферной зоной, защищает от паводковых вод и расположена между двумя дамбами - первой, которая защищает от затопления 5-% обеспеченности (раз в 20 лет), и второй, который защищает от затопления 0,1% обеспеченности (раз в 1000 лет). Извилистая долина вдоль заболоченных участков создает серию визуально привлекательных террас (порогов), а также особую природную среду внутри переполненной посетителями международной выставки. Эта среда служит не только зоной отдыха, а и местом проведения учебных мероприятий и научно-исследовательской деятельности. Каскад террас с заболоченными участками облегчает преодоление перепада высот между городом и рекой, восстанавливая связь людей с ее берегом. Кроме того, существующая бетонная защитная дамба была заменена каменной наброской, что позволяет характерным для данной местности видам растений расти вдоль берега реки, защищая его от эрозии.
 
 

Концепция экологического восстановления ландшафта построена на сочетании аграрного и индустриального прошлого местности, а также будущей постиндустриальной экоцивилизации.Террасы, на создание которых вдохновили поля аграрного ландшафта Китая, предназначенные для преодоления 3-5-метрового перепада между уровнем воды в реке и дорогой, а также для замедления поверхностного стока воды вдоль русла водотока, который теперь проходит через искусственно созданные заболоченные участки. Эти террасы является реминисценцией аграрной эпохи Шанхая, предшествовавшей развитию промышленности его пригорода в середине 20-го столетия.

 
 
 
Для создания городской агрофермы в парке Хоутан были высажены сельскохозяйственные культуры и болотные растения, позволяющие людям стать свидетелями сезонных изменений: золотого цветения весной, удивительных цветов летом, аромата спелого риса осенью и зеленого клевера зимой. Это создает возможность получить базовые знания о сельском хозяйстве и фермерстве, не покидая город.
 
 
 
 
Каскад террас обогащает ландшафт вдоль заболоченных участков, подталкивает посетителей войти в эту живую систему через ряд полей и увидеть аграрный ландшафт и заболоченную местность собственными глазами. Пешеходные дорожки, будто капилляры, собирают и подталкивают людей совершать прогулку всем парком.
 
 

Много внимания было уделено регенерации промышленных сооружений, конструкций и материалов, а также сохранению индустриального духа местности. Шанхай является местом зарождения современной китайской промышленности, поэтому оставшиеся на территории знаковые для своего времени сооружения, были трансформированы в висячие сады или видовые площадки.
 
 
Реконструированные стальные конструкции возвращают бывший индустриальный дух местности. Гнутые стальные панели, разбросанные по всей заболоченной долине, обрамляют виды на силуэт Шанхая и подчеркивают его индустриальное прошлое.


 
Этот проект - еще одно подтверждение того, что восстановление естественного вида реки и природной среды в большом городе - больше, чем возможно. Мало того, это красиво, полезно и выгодно. Затраты на работы по реконструкции со временем окупаются, в том числе за счет восстановления экологического баланса и запуска процессов естественной очистки поверхностных вод и водотоков. Кроме того, город получает интересный объект, который может стать его визитной карточкой, а значит и источником доходов на многие годы.
 

 
 


 

воскресенье, 23 августа 2015 г.

Акция "Поиграем на Лыбеди!"

В субботу, 15 августа в рамках инициативы "Либідь Є!"  мы провели очередную акцию, которую назвали "Поиграем на Лыбеди!".
По традиции, мы убрали берега реки. Но главной нашей задачей было обустроить разноцветное игровое пространство на бетонной поверхности, создав место для игр, в которые может поиграть каждый желающий.

Это мероприятие - очередной вклад в развитие публичного пространства и полноценной набережной с зоной отдыха на реке. Но пока ее нет, мы пытаемся привлечь сюда людей и сделать это пространство местом притяжения, куда хочется приходить и проводить время. Кроме того, таким образом мы закладываем фундамент для создания у побережья Лыбеди культурного креативного пространства, как это было предусмотрено в концепции ее возрождения.
Надеюсь, наш позитивный и творческий настрой дал начало созданию этого пространства.


Сделали мы не все, что планировали, так что продолжим работу на следующей акции.
Зато испачкали руки... :)


Кстати, до этого мы провели акцию "Разрисуем Лыбедь!", на которой на часть бетонной поверхности реки нанесли рисунок ковра, который приглашает людей к реке.


пятница, 7 августа 2015 г.

Опыт Минска: водно-зеленый диаметр

Оказывается, в Минске есть то, чего нет у нас в Киеве: непрерывная полоса зелени и воды, проходящая через весь город и по его диаметру. Так и называется: водно-зеленый диаметр. Идея и принципиальная схема была заложена в послевоенные годы в генплане Минска, и, как ни странно, ее удалось осуществить!

Зеленая нить проходит вдоль живописной р. Свислочь через весь Минск и дополняется двумя такими же зелеными полукольцами. Эти водно-зеленые полосы создает постоянный поток свежего воздуха, который проветривает город. 


Птицы и насекомые могут беспрепятственно попасть в центр, съесть вредителей и опылить растения. Создается работающая экосистема, когда природа сама себя поддерживает и помогает человеку. Если разделить сплошную природную территорию на отдельные парки, то этот эффект пропадет.
В Киеве, как и многих других городах тогдашнего СССР, эта идея не нашла применения. Город с его пятью десятками рек продолжал борьбу с водными артериями: их уже традиционно активно закапывали в бетонные коллекторы. 

Надеюсь, теперь приходит новое сознание. Как раз время, чтобы начать возрождение малых рек Киева и создать цепь зеленых коридоров, вдоль которых будут гулять счастливые люди. 

И такая возможность есть. Например вдоль реки Лыбедь расположена отмирающая коммунально-промышленная зона, которая со временем может быть трансформирована в приречной парк. 

Фото с сайтов

суббота, 11 июля 2015 г.

Панорама р. Лыбедь

Мало кто догадывается о захватывающей панораме правого берега р. Лыбедь. Из-за плотной застройки, в частности вдоль русла реки, холмистые берега разглядеть почти невозможно. 
Все будет совсем по-другому, когда вдоль реки появится парк...

Это фото сделано с верхних этажей дома жилого комплекса «Royal Towers», что неподалеку м. Олимпийская.

воскресенье, 28 июня 2015 г.

Интервью на Hromadske.tv

В этот четверг меня пригласили на эфир "Громадське ТБ".Говорили о Лыбеди, проекте ее возрождения, как все это можно реализовать и о первых успехах проекта.